Skartek
O spoločnosti

O spoločnosti

Spoločnosť SKARTEK, založená ambicióznymi ľuďmi so záujmom o profesionálny rast a vývoj v mnohokultúrnom prostredí bola vytvorená s cieľom využívať rozdiely medzi Francúzskom a Slovenskom, a to najmä rozdiely v kultúre a v spôsobe riadenia. SKARTEK využíva to najlepšie z oboch kultúr so snahou udržať medzi nimi rovnováhu, čo by umožnilo naplno využiť prostriedky jednej i druhej strany a dosiahnuť tak stanovené ciele.

Naše motto: Primerané riešenie pre každú problematiku

Tak ako francúzska a slovenská komplementarita umožňuje dosahovať najlepšiu kvalitu za najnižšiu cenu, spoločnosť SKARTEK vie rovnako ponúknuť svojim partnerom pracovať s komplementárnou spoločnosťou, ktorá ponúka širokú škálu priemyselných riešení od koncepcie, cez sériovú výrobu až po výrobu akýchkoľvek prototypov.

 

 
skartek

© SKARTEK 2010